Новини

Община Перущица Ви кани на тържествена програма, посветена на 130 години от Съединението на България
04.09.2015

Каним всички граждани и гости на община Перущица на 6 септември 2015 г. (неделя) в Историческия музей. Тържествената програма, посветена на 130-та годишнина от Съединението на България ще започне в 11,00 ч. с молебен, отслужен от отец Симеон. НЧ „Просвета-1862“ по традиция е подготвило богата музикално-поетична програма. Исторически музей-Перущица ще представи исторически факти и откритата тематична изложба за Съединението на Княжество България с Източна Румелия през 1885 година.

Съобщение за издадена Заповед - Проект за изменение на ПУП
27.08.2015

ЗАПОВЕД № 219/26.08.2015 г.

гр.Перущица

 

О Б Я В А
17.08.2015

О Б Я В А

Община Перущица, ул. “Отец Паисий” №2, тел. 03143/2786 I.

 

І. Със заповед №214/13.08.2015 год. на Кмета на Община Перущица е открита процедура на публичен търг с явно наддаване за продажба на:

Обява за комисия по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ
14.08.2015

ОБЯВА

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72Б, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В, АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПЕРУЩИЦА, ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ЗА СТОПАНСКАТА 2015 - 2016 ГОДИНА, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.08.2015 Г.(СРЯДА) ОТ 10,30 ЧАСА, В СГРАДАТА НА ОСЗ-СТАМБОЛИЙСКИ, УЛ."ОСМИ МАРТ" № 3, ЕТ.З, СТ. 5.

Заповед за участие в комисия по чл.37в от ЗСПЗЗ
06.08.2015
Предварителни регистри на имотите 2015-2016 година
03.08.2015

О Б Я В А

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПЕРУЩИЦА, ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ЗА СТОПАНСКАТА 2015 - 2016 ГОДИНА.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОСЗ ГР. СТАМБОЛИЙСКИ.

 

На 1 август ще се проведе традиционният събор „Върховръх 2015“
30.07.2015

Заповядайте на традиционното и вълнуващо събитие на годината, уникално с талантите на самодейните състави, сред чудната природа на Родопа планина. Каним всички любители на народните песни и танци, старите градски песни и самобитните обичаи на вилна зона „Върховръх“, с. Скобелево, община „Родопи“.

На 31.07.2015 г. (петък) от 19,00 ч. - Туристическа вечер на хижа „Върховръх“

На 01.08.2015 г. (събота) от 10,00 ч. - Събор „Върховръх 2015“

О Б Я В А
28.07.2015

О Б Я В А

Община Перущица, ул. “Отец Паисий” №2, тел. 03143/2786 I.

 

Със заповед №199/24.07.2015 год. на Кмета на Общината е открита процедура на публичен търг с явно наддаване за продажба на:

1.Имот № 099306 с площ от 2,295дка, находящ се в м.„Крушето” от КВС за землището на гр.Перущица, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята трета, с първоначална тръжна цена 2800 лв. Депозит – 280 лв.

Съобщение за инвестиционно намерение
27.07.2015

СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Проект за изменение на ПУП
24.07.2015

Съгласно заповед на община Перущица се пристъпва към изработване на проект за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ : I -642, II – 642, XIV-624 и XV-642 от кв. 50 по ЗРП на град Перущица от 1989 г. за промяна на уличната регулационна линия по съществуващата имотна граница и се обособяват нови УПИ: I -642, II – 642 и XIV-642 и ХV-642.

Повече информация може да намерите в приложената Заповед.

 

Страници