Новини

ОБЯВА
28.08.2017

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – СТАМБОЛИЙСКИ ПО РЕДА НА ЧЛ.74, АЛ.3 И АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ Е ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ НА КАРТАТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ КЪМ НЕЯ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПЕРУЩИЦА, ОБЩ. ПЕРУЩИЦА ЗА СТОПАНСКАТА 2017/2018 ГОДИНА. РЕГИСТЪРА И КАРТАТА СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОСЗ- СТАМБОЛИЙСКИ.

 

Решение за обявен класиран кандидат от конкурс за длъжност "Юрисконсулт"
28.08.2017
График за провеждане на заседанията на комисиите по чл.37В, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017-2018г.
16.08.2017
ОБЯВА ОТ ОСЗ - САМБОЛИЙСКИ
16.08.2017

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72Б, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В, АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПЕРУЩИЦА, ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ЗА СТОПАНСКАТА 2017 - 2018 ГОДИНА, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.08.2017 Г. /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 10:00 ЧАСА В СГРАДАТА НА ОСЗ-СТАМБОЛИЙСКИ, УЛ. "ОСМИ МАРТ" №3, ЕТ.3, СТ.5.

Заплащане на местните данъци и такси чрез ПОС устройство
14.08.2017

От месец август 2017г. гражданите на Община Перущица могат да заплащат местните данъци и такси чрез терминално устройство ПОС на гише във фронт офиса.

СЪОБЩЕНИЕ
11.08.2017

ДО:

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЯВА
10.08.2017
БЕЗПЛАТНИ ЗАНИМАНИЯ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ
09.08.2017

Детска лятна арт академия“ в Перущица събра над 40 деца на възраст от 5 до 14 г. Ръководителят Деница Чавдарова сподели, че в приятната творческа атмосфера, с музикално оформление, децата са изградили художествени умения по композиция, конструкция, цветоусещане, овладяване на натурата, плакати, развитие на абстрактната мисъл. Използвана е смесена техника при проектирането на идеята и скицирането - сухи пастели, моливи и флумастери, а изпълнението се състои в изписване на керамични изделия.

СЪОБЩЕНИЕ
07.08.2017

До заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците

 

          Община Перущица уведомява всички граждани за издадено по реда на чл. 71, ал. 1, във връзка с чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗУО, РАЗРЕШЕНИЕ за дейности с отпадъци № 09-ДО-1120-00 от 31.07.2017г., на фирма „ФЕНИКС ГРИЙН“ ЕООД, с Управител: Любомир Димитров Апостолов, гр. София, ул. „Елов дол“ № 1.

ОБЛАСТЕН СЪБОР НА ВИЛНА ЗОНА „ВЪРХОВРЪХ”
07.08.2017

По традиция в първата събота на месец август се проведе Областен събор „Върховръх – 2017 г.”. За петнадесети път Туристическо дружество „Върховръх“ гр. Перущица, със съдействието на община Родопи и община Перущица, организира народно веселие сред красивата природа на вилна зона Върховръх, с. Скобелево. Над 150 участници от вокални и танцови състави от Казанлък, Ръжево Конаре, Стамболийски, Кадиево, Дуванлии, Пазарджик и Перущица огласиха Родопа планина с народни, стари градски, естрадни песни, стихове за родината, извиха кръшни български хора.

Страници