Новини

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
29.07.2020

НA ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КЛИЕНТИ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

Уведомяваме Ви, че считано от 01.08.2020г. община Перущица преминава към банково обслужване в "Банка ДСК" АД, поради което банковите сметки за местни приходи се променят и старите остават да действат до 30.07.2020г. Новите сметки ще бъдат обявени след откриването им в "Банка ДСК" АД.

„Топъл обяд“ за нуждаещи се и през август 2020 г.
29.07.2020

Със заповед на министъра на труда и социалната политика до 31 август 2020 г. е удължен срокът за изпълнение на дейностите по програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“. Програмата се реализира чрез Агенцията за социално подпомагане.
Поради продължаващата епидемична обстановка в страната е отпуснат допълнителен финансов ресурс в бюджета на Агенцията за социално подпомагане, с който е дадена възможност на общините да удължат дейностите, като сключат анекси към договорите си.

Констативен протокол
23.07.2020
Съобщение
23.07.2020
ВиК Пловдив
23.07.2020

Уважаеми съграждани,

Поради подмяна на главен уличен кран днес 23.07.2020г. (четвъртък) ще бъде спряно водоподаването в зоната от площад “27-ми Априлий” до улица “3-ти март”, в часовете от 9:00 до 11:00, съобщиха от ВиК Пловдив.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ОБЩИНАТА: ОТКРИТА ПРИЕМНА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
23.07.2020

УВАЖАЕМ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА,
На 27.07.2020г. /понеделник/ от 17.30ч. на площадката до Исторически музей-Перущица ще се проведе първата открита приемна на кмета на община Перущица Мария Витанова – Вълканова с гражданите на общината. Съвместно със своя екип от служители на общинската администрация, Вие ще имате възможност за обсъждане, изразяване на мнение и позиции, задаване на въпроси по проблеми и приоритети свързани с развитието на града ни. Заповядайте на организираната открита приемна. Ще Ви очакваме!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за собствениците на земеделски земи
01.07.2020

Уважаеми земеделски стопани,

Заповед на Кмета №246/29.06.2020г. относно ЗАБРАНЯВАНЕ ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства и други в община Перущица
29.06.2020
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА „РОДОПИ” ВИ УВЕДОМЯВА:
29.06.2020

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ – НЯМА ДА ИМА ИЗНЕСЕНО РАБОТНО МЯСТО В ГР.ПЕРУЩИЦА НА 09 И 10 ЮЛИ 2020 ГОДИНА.

СЛЕДВАЩИТЕ ДАТИ ПО ГРАФИК СА 06 И 07 АВГУСТ 2020 ГОДИНА.

ВСИЧКИ ТЪРСЕЩИ РАБОТА ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ В БЮРОТО ПО ТРУДА, ЩЕ БЪДАТ УВЕДОМЕНИ ПО ТЕЛЕФОНА, КОЙТО СА ОСТАВИЛИ ЗА ВРЪЗКА С ТЯХ.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ - ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА С ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА „РОДОПИ” - 032/64-28-96

О Б Я В Л Е Н И Е !!!
22.06.2020

Община Перущица обявява работно място за длъжността: ЮРИСКОНСУЛТ

Основни области на дейност на длъжността:
Длъжността "Юрисконсулт" е свързана с осъществяването на процесуално представителство на съответния орган на държавната власт или юридическото лице, както и с изразяването на становища или с разработването на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на съответната администрация.

Страници