Новини

ОБЯВЛЕНИЕ
01.06.2018

Изх. № ТСУ-118- (10)/01.06.2018 г.

 

ДО: КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

С. ТУРОКОВЦИ

ОБЛ. ПЕРНИК ОБЩ. ТРЪН

 

Насл. на Власю Генов Генов

Собств. на ПИ №702.95, по плана на новообразуваните имоти

м. „ Паметника“, Земл. на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА ,

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОГРАМА И ШЕСТВИЕ НА 2 ЮНИ
31.05.2018

П О К А Н А

НА 02.06. 2018 г. (СЪБОТА) НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПЛОЩАД

 11,00 ч. -  ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОГРАМА ПО ПОВОД ДЕНЯ НА БОТЕВ И НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА И НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

 11,45 ч. - ШЕСТВИЕ ДО ПАМЕТНИКА НА ХРИСТО БОТЕВ В ДВОРА НА ПГЛВ "ХРИСТО БОТЕВ" гр. ПЕРУЩИЦА ЗА ПОДНАСЯНЕ НА ВЕНЦИ И ЦВЕТЯ.

ПОКАНА ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО - 1 ЮНИ
30.05.2018

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

НЧ „ПРОСВЕТА – 1862“

КАНЯТ ВСИЧКИ ДЕЦА НА ПРОГРАМАТА

ПОСВЕТЕНА НА

МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО

 

Служебно съобщение
25.05.2018

Изх. № ТСУ-118-(8)/25.05.2018 г.

ДО: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ - КМЕТ

Собств. на ПИ №702.89 и ПИ №702.9502 по плана на новообразуваните имоти

м. „ Паметника“,одобрен със Заповед ЗД-00-393/19.11.2008 г.

на Областен Управител на Област Пловдив

Земл. на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА ПО ПОВОД ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА - 24 МАЙ
21.05.2018

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

НЧ „ПРОСВЕТА – 1862“ Гр. Перущица

ВИ КАНЯТ НА

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА ПО ПОВОД ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА

И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ - 24 МАЙ

 

21.05.2018 г. (понеделник)

РОДОВА СРЕЩА С НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ДИМИТЪР МАЛИНЧЕВ
17.05.2018

КАНИМ ВИ ДА ПРИСЪСТВАТЕ НА РОДОВА СРЕЩА

С ПОТОМЦИ НА ДИМИТЪР МАЛИНЧЕВ,

ОРГАНИЗИРАНА ПО ПОВОД 142-та ГОДИШНИНА ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ.

СРЕЩАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ГР. ПЕРУЩИЦА

НА 19 МАЙ 2018 г. (СЪБОТА) ОТ 11,00 Ч. В ДАНОВО УЧИЛИЩЕ

 

СЪОБЩЕНИЕ
16.05.2018

СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците

 

ОБЯВЛЕНИЕ
14.05.2018

Към из. № ТСУ–303- (10)/ 14.05.2018 г.

 

ГЕОРГИ ИВАНОВ НИКОЛОВ

УЛ. „ МАЙОР ТОМПСЪН“ №60, ВХ. В, ЕТ.3, АП.33

РАЙОН - ЛОЗЕНЕЦ

ГР. СОФИЯ

 

БОЖАНКА АНГЕЛОВА ХРИСТОСКОВА

Ж.К. „ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ №261, ВХ.Г, ЕТ.2, АП. 98

РАЙОН - ТРИАДИЦА

ГР. СОФИЯ

 

Насл. на Ангел Христосков Ангелов,

Собств. на ПИ №710.95 и ПИ №710.96

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ
11.05.2018

Изх. № ТСУ-109-(5)/11.05.2018 г.

 

ДО:

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ

РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

 

Собственик на имот 501. 9558 и 501.9559

Улична мрежа на Община Перущица

 

С Л У Ж Е Б Н О    С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

Тържествена заря - проверка, концертна и фестивална програма в Община Перущица
08.05.2018

На 9 май е „мъртвият празник“ в героична Перущица. На този ден перущинци отбелязват 142-та годишнина от славната Априлска епопея. В 19,30 ч. в Историческата църква „Св. Архангел Михаил“ ще бъде отслужена заупокойна панихида. От 20,00 ч. на централния площад следва рецитал „Наследниците на Априлци“, а в 20,30 ч. е ритуалът по издигане на националното знаме. След приветственото слово на кмета на Община Перущица г-н Ради Минчев, признателните граждани и гости ще сведат глави в едноминутно мълчание, и ще поднесат цветя и венци на паметните места.

Страници