Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
17.07.2018

О Б Я В А

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019 ГОД.

 

Всеки собственик подава в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота декларация по чл.69 /по образец/, в която се посочват формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на земите. Декларацията, подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици.

 

АКЦИЯ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО КРЪВОДАРЯВАНЕ В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
17.07.2018

Районен център по трансфузионна хематология – Пловдив, съвместно с Община Перущица, организира Акция за безвъзмездно кръводаряване.

Мобилна кола на Кръвен център Пловдив ще бъде на централния площад в гр. Перущица на 23 юли 2018 г. от 9,00 до 12,30 часа.

БОЯН ПЕТРОВ – ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ПЕРУЩИЦА
16.07.2018

НА 14 ЮЛИ 2018 г. В ДАНОВО УЧИЛИЩЕ – ГР. ПЕРУЩИЦА СЕ ПРОВЕДЕ ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА БОЯН ПЕТРОВ ПОСМЪРТНО С ПОЧЕТНО ЗВАНИЕ. ПРИСЪСТВАХА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЕРУЩИЦА ИВАН МУРОВ, КМЕТЪТ РАДИ МИНЧЕВ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, ДЯДОТО ПО МАЙЧИНА ЛИНИЯ - БОЯН МОЧЕВ, СЕСТРАТА НА БОЯН - АЛЕКСАНДРА, РОДНИНИ, МНОГО ПЕРУЩИНЦИ, КОИТО ПОЗНАВАХА И ОБИЧАХА БОЯН.

ОбЯВЛЕНИЕ
13.07.2018

Към изх. №ТСУ-33-(28)/13.07.2018 г.

 

ДО:

Насл. на П. С. Г

Собств. на ПИ №099039, м. „ Ленищата“

по КВС на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

Н. М. Г.

Ж.К. „ ТРАКИЯ“ №183, ВХ.А, ЕТ.2, АП.6

ГР. ПЛОВДИВ

 

Б. И. Г.

Ж.К. „ ТРАКИЯ“ №143, ВХ.Б, ЕТ.5, АП.14

ГР. ПЛОВДИВ

 

Д. С. Г

ОБЯВЛЕНИЕ
13.07.2018

Към изх. № ТСУ-33- (25)/13.07.2018 г.

ДО:

Наследници на Б. Н. Д.

Собств. на ПИ №099053, № 099054, м. „ Ленищата“

по КВС на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

Р. И. Д.

Ж.К „ ТРАКИЯ“ БЛ. 149, ВХ.Б, ЕТ.5, АП.14

ГР. ПЛОВДИВ

 

М. К. М.

УЛ. „ ИЛИНДЕН“№ 16, ВХ. А, ЕТ.6, АП.16

ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

ГР. КАЗАНЛЪК

 

Б. К. Д.

Церемония за връчване на Грамота и Почетен плакет на Община Перущица посмъртно на Боян Петров
12.07.2018

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ВИ КАНИ

на официална церемония

за връчване на

Грамота и Почетен плакет на Община Перущица

на БОЯН ПЕТРОВ – УДОСТОЕН ПОСМЪРТНО СЪС ЗВАНИЕ

„ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ПЕРУЩИЦА"

 

ОбЯВЛЕНИЕ
10.07.2018

към. изх. № ТСУ-33-(28)/10.07.2018 г.

 

ДО:

В. Д. Г

Ж.К „ ХАДЖИ ДИМИТЪР“ №179, ВХ. Е, ЕТ.6, АП.106

ГР. СОФИЯ

 

Наследник на П. С. Г

Собств. на ПИ №099039, м. „ Ленищата“

по КВС на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

УВАЖАЕМИ ВИ, ЧЕ:

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА
04.07.2018

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Община Перущица уведомява всички граждани за постъпило Инвестиционно предложение: „Изготвяне на технически проект за обект: „ДЕСТИЛЕРИЯ“ в УПИ ХVI – 929, кв. 70 по ЗРП на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив“.

Обява на вниманието на земеделските стопани
03.07.2018

Общинска служба по земеделие – гр.Стамболийски информира, че на 10.07.2018 г. /вторник/ в заседателната зала на Общински съвет при Община Перущица, от 14:00 часа ще се проведе среща със земеделските стопани по следните теми:

1. Създаване на масиви за ползване на основание чл.37б и чл.37в от ЗСПЗЗ;

2. Последни промени в ЗСПЗЗ, касаещи многогодишните договори за наем.

Лекция по повод 1100 години от коронацията на Симеон Велики
27.06.2018

Лекция на доц. д-р Веселина Вачкова - директор на Исторически музей гр. Перущица

Д-р Вачкова ще представи основните резултати от многогодишните си изследвания върху епохата на цар Симеон, отразени в книгите „Симеон Велики – пътят към короната на Запада“, „Белите полета в българската културна памет“, т. 3 на „Национална история на България“ и статии като "Магия и мълвата за магия в арсенала на византийската дипломация".

Страници