Новини

Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения на 15.01.2019г.
08.01.2019
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ НА ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБЛАСТЕН ОФИС НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
08.01.2019
Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения на 14.01.2019г.
07.01.2019

Списък на обекти за планово прекъсване на електрозахранването на територията на „Електроразпределение Юг“ ЕАД :

 

клиент наименование на обект адрес ИТН

дата,

час :от - до

1. 1000848189 ПОЛИКЛИНИКА гр. Перущица, ул. "Цар Борис I" №15 1469713

14.01.2019г.

9:00 ч. до 15:00 ч.

ПОКАНА
27.12.2018

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.29 ал.2 и ал.3, Раздел V от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Перущица каним местната общност на обсъждане на проекта на бюджета на Община Перущица за 2019 година.

Дата на провеждане на обсъждането: 9 януари 2019 година (сряда) от 16.00 часа.

Благотворителен коледен базар
27.12.2018

На 21 и 22 декември 2018 г. изработените творби от творческа работилница „Можем” се представиха на организирания благотворителен коледен базар от  НЧ „Просвета -1862”. В базара участваха деца от ОУ „Петър Бонев”, ПГВЛ „Христо Ботев”, ДГ ”Радост”, ДГ „Тракийче” и доброволци от творческа работилница „Можем”.

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
21.12.2018

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

СЪОБЩЕНИЕ
19.12.2018

Във връзка с указание ДДС №07/07.12.2018г. на Министерството на финансите за годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации за 2018г., Община Перущица обявява на всички заинтересовани лица, че данъчна служба Перущица ще работи с граждани до 12,00 часа на 27.12.2018г. (четвъртък). Всички данъци и такси ще се събират до посочената дата и час. След тази дата данъци и такси ще се събират на 2.01.2019г. (сряда).

От ръководството

СЪОБЩЕНИЕ
19.12.2018

Във връзка с указание ДДС №07/07.12.2018г. на Министерството на финансите за годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации за 2018г., Община Перущица обявява на всички заинтересовани лица, че данъчна служба Перущица ще работи с граждани до 12,00 часа на 27.12.2018г. (четвъртък). Всички данъци и такси ще се събират до посочената дата и час. След тази дата данъци и такси ще се събират на 2.01.2019г. (сряда).

От ръководството

СЪОБЩЕНИЕ
19.12.2018

Във връзка с указание ДДС №07/07.12.2018г. на Министерството на финансите за годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации за 2018г., Община Перущица обявява на всички заинтересовани лица, че данъчна служба Перущица ще работи с граждани до 12,00 часа на 27.12.2018г. (четвъртък). Всички данъци и такси ще се събират до посочената дата и час. След тази дата данъци и такси ще се събират на 2.01.2019г. (сряда).

От ръководството

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
18.12.2018

Изх.№ТСУ-559-(1)/17.12.2018 г.

ДО:

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

За имоти с № 000119, 000555

Полски пътища на Община Перущица,

ЕКАТТЕ 55909, земл. на гр. Перущица

С Л У Ж Е Б Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

           УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

 

 

Страници