Новини

ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ, БЕЗ ПРАВО НА ПРОДАЖБА
26.09.2019
Одобряване на проект за: „ ПУП – ПП за водопровод до ПИ 201.283, м. „Баждарника“ по КК на гр. Перущица, представляващ УПИ I-201 282 за обществено обслужване и складови дейности“
18.09.2019

ВХ. № ТСУ-297-/5/18.09.2019Г.

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СЪОБЩЕНИЕ до наследниците на Офелия Семерджиева
17.09.2019
Допълнителна информация за комплексни прегледи Остеопороза
16.09.2019

В град Перущица ще дойде: д-р Пламен Луканов, ревматолог – специалист с нов апарат - американски остеометър с високо качество. Консултация и препоръки за профилактика, консултация за ставни проблеми и изследване на костна плътност ще струват между 10 и 15лв.

Дата и час на провеждане на прегледите: 26.09.2019г. от 09.00 до 12.00 часа в Туристически информационен център - Перущица, след предварително записан час на посещението на телефон: 0895757228 или лично в общината при Радка Маршавелска.

Обява за публичен търг с явно наддаване
13.09.2019

 

О Б Я В А

Изплащане на парична помощ във връзка с доброволно клане на прасета по отношение заболяването Африканска чума по свинете
12.09.2019
Профилактични прегледи за Остеопороза
12.09.2019

В град Перущица ще дойде: д-р Пламен Луканов, ревматолог – специалист с нов апарат - американски остеометър с високо качество. Консултация и препоръки за профилактика, консултация за ставни проблеми и изследване на костна плътност ще струват между 10 и 15лв.

След записването на телефон: 0895757228 или лично в общината при Радка Маршавелска ще се определят часове за посещението при доктора.

Може да се обърнете и към д-р Луканов на телефон: 02/ 8517257 и GSM - 0887256215

СЪОБЩЕНИЕ
10.09.2019

Уважаеми дами и господа,

      Във връзка с обществена поръчка на Министерство на туризма е открита процедура за „Избор на шест външни експерта – изпълнители за подпомагане на Организациите за управление на туристическите райони по проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ с шест обособени позиции.

Възможност за заплащане на данъци през ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ
05.09.2019

Местните данъци и такси към община Перущица вече могат да се заплащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН на физическите лица или БУЛСТАТ на фирмите. Услугата може да се използва от 5 септември 2019 година.

СЪОБЩЕНИЕ
04.09.2019

На 18.09.2019г. в Община Перущица в ТИЦ от 09.30ч. до 16.30ч. мобилна група от експерти по социално осигуряване в ТП на НОИ – Пловдив отново ще предоставя консултации на гражданите при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент за изчисляване размер на пенсия.

Страници