Новини

Балканиада по бадминтон в Многофункционална спортна зала „Перущица“ в гр. Перущица
19.10.2018

От 19 октомври до 21 октомври 2018 г. Многофункционална спортна зала „Перущица“ в гр. Перущица става домакин на Балкански турнир по Бадминтон. Деца от 7 страни на възраст до 13 години ще се състезават за златните медали и любовта на публиката. Над 100 състезатели от Албания, Гърция, Турция, Румъния, Сърбия, Македония и България ще вземат участие в турнира, който ще се проведе в три състезателни дни с начало 10:00 ч.

ПЕРУЩИЦА ДОМАКИН НА БАЛКАНИАДА ПО БАДМИНТОН
17.10.2018

Балканиада по бадминтон за момичета и момчета на възраст до 13 години ще се проведе в Многофункционална спортна зала „Перущица“ в гр. Перущица от 19.10.2018 г. до 21.10.2018 г. Очаква се да участват над 100 състезатели от 7 балкански държави – Албания, Гърция, Турция, Румъния, Сърбия, Македония и България. Отборните и индивидуални срещи ще се провеждат в трите състезателни дни, с начален час 10,00 ч.

Обявление за конкурс за длъжност "Юрисконсулт"
17.10.2018

О Б Я В Л Е Н И Е:

 

І. Конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ в Община Перущица.

ІІ. Минимални и специфични изисквания за заеманата длъжност:

1. Минимални изисквания:

- образователна степен – магистър;

- професионлна област – право, удостоверение за юридическа правоспособност

- Ранг – V младши;

Информация за планувана профилактика от ВиК-Пловдив
17.10.2018

Във връзка с получено уведомление от ВиК-Пловдив, информираме гражданите на Община Перущица, че във връзка с провеждане на планувана профилактика на помпената станция в района на Червената църква,

захранването с питейна вода ще бъде преустановено на 18.10.2018г. /четвъртък/ от 09:00 до 15:00 часа.

СЪОБЩЕНИЕ
16.10.2018

Свободни работни места към 16.10.2018 год. от ДБТ "Родопи" гр. Пловдив

ГРОЗДОБЕРНА КАМПАНИЯ 2018Г.
15.10.2018
С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
12.10.2018

Към Изх. № ТСУ-250-(4)/12.10.2018 г.

ПРЕПИС

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО: КИНКА ЯНЧЕВ А от ГР. ПЛОВДИВ

Насл. на Катя Янчева Собственик на ПИ 260 271, ЕКАТТЕ 55909, КВС на гр. Перущица

     УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЯНЧЕВА,

Заповед за разпределяне на масивите за ползване на земеделските земи
11.10.2018
С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
10.10.2018

П Р Е П И С

Към изх.№ТСУ-118-(15)/10.10.2018 г.

ДО: ДИМИТЪР КРЪСТИЛОВ ГР. ПЕРУЩИЦА, ОБЩ. ПЕРУЩИЦА

Насл. на Даян Кръстилов Собств. на ПИ №702.86, по плана на новообразуваните имоти м. „ Паметника“, Земл. на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

          УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРЪСТИЛОВ,

 

Решение № ПВ-33-ЕО/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за: "Програма за управление на отпадъците на община Перущица за периода 2018-2020г."
10.10.2018

Страници