Новини

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ
11.12.2017

Изх.№ТСУ-303-(7)/11.12.2017г.

 

ДО:

ЕЛЕНА АПОСТОЛОВА СОТИРОВА

УЛ. „ КОНСТАНТИН ФОТИНОВ“ №10, ЕТ. 1

РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН

ГР. ПЛОВДИВ

 

Собственик на ПИ №710.77,ЕКАТТЕ 55909

м. „ Панов връх“,земл. на гр. Перущица

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СОТИРОВА,

ОФЕРТИ за работа в сферата на селското стопанство в Испания и Португалия
08.12.2017
СЪОБЩЕНИЕ
08.12.2017

ДО:

ГРАЖДАНИТЕ

НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ" В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
07.12.2017

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Главен експерт Европейски политики“ в община Перущица

 

СЪОБЩЕНИЕ
05.12.2017

Изх.№ТСУ-303-(7)/05.12.2017г.

 

ДО:

КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

С. ТУРОКОВЦИ

ОБЩИНА ТРЪН

ОБЛАСТ ПЕРНИК

 

Насл. на Георги Атанасов Андреев

Собств. на ПИ №710.111,

м. „ Панов връх“, земл. на гр. Перущица

 

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА,

 

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.002-0138-C003 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ПЕРУЩИЦА”
01.12.2017

ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.002-0138-C003 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ПЕРУЩИЦА”

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА СТАРТИРА БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ „ОТ ДЕЦА ЗА ДЕЦА“
28.11.2017

ПО СЛУЧАЙ НАСТЪПВАЩИТЕ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА СТАРТИРА БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ДАРЕНИЯ ЗА ДОМ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА КЪМ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ „ОЛГА СКОБЕЛЕВА“ ГР. ПЛОВДИВ.

В КАМПАНИЯТА МОГАТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ ВСИЧКИ ДЕЦА, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ДАРЯТ НОВИ ИЛИ УПОТРЕБЯВАНИ, НО В МНОГО ДОБРО СЪСТОЯНИЕ – ЗАБАВНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ, КНИГИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, СУВЕНИРИ, ИГРАЧКИ ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ОТ 7 ДО 14 ГОДИНИ.

ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИЯ И ПРЕГЛЕД ЗА ХОРА СЪС СЪРДЕЧНОСЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
27.11.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ СЪС СЪРДЕЧНОСЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 

БЪЛГАРСКИ КАРДИОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОРГАНИЗИРАТ НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ «КАРДИОЛОГИЧНА ГРИЖА ЗА ДЪЛЪГ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ»

СЪОБЩЕНИЕ
23.11.2017

ДО:

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Обявление за провеждане на конкурс
23.11.2017

Страници