Новини

СЪОБЩЕНИЕ
04.09.2019

На 18.09.2019г. в Община Перущица в ТИЦ от 09.30ч. до 16.30ч. мобилна група от експерти по социално осигуряване в ТП на НОИ – Пловдив отново ще предоставя консултации на гражданите при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент за изчисляване размер на пенсия.

ОБЯВА
29.08.2019

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – СТАМБОЛИЙСКИ ПО РЕДА НА ЧЛ.74, АЛ.3 И АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ Е ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ НА КАРТАТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ КЪМ НЕЯ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПЕРУЩИЦА, ОБЩ. ПЕРУЩИЦА ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 ГОДИНА.

РЕГИСТЪРА И КАРТАТА СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОСЗ- СТАМБОЛИЙСКИ.

Кампания "Да изчистим България Заедно"
27.08.2019

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 14 септември 2019 г. община Перущица ще се включи в най-мащабната доброволческа акция в България – „Да изчистим България заедно“.Акцент в инициативата е Денят на голямото почистване, най-голямата гражданска инициатива в света – World Clean Up Day 2019.

Писмо "Водоснабдяване и канализация" ЕООД
27.08.2019

Уважаеми съграждани,

Представям за сведение писмото на ВиК ЕООД по мой сигнал за проблемите с водоснабдяването в града ни, с което дружеството уведомява за предприети от същото мерки по обследване на проблема и отстраняване на авариите.

С уважение,

Кмет Ради Минчев

Въвеждане на режим на водоснабдяването в гр. Перущица
23.08.2019

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

След проведените срещи с ръководството на ВиК ЕООД – Пловдив, операторът ( В и К – Пловдив ), започна действия по обследване изправността на водопроводната мрежа в града. Констатирани са аварирали участъци, налагащи частична подмяна на ВиК тръбите . Операторът със свое писмо вх.№ 08-00-5762/22.08.2019 г. до Община Перущица изрично посочи в кои райони на града и в кои часове да има водоснабдяване, за да се отстранят проблемите .

Прилагам препис от моя заповед №249/23.08.2019:

Преустановяване на добива и транспортирането на дървесина
21.08.2019
Проблеми с водоснабдяването на гр. Перущица
21.08.2019

       Във връзка с множеството сигнали на граждани на община Перущица за липса на водоснабдяване, Ви уведомяваме, че са осъществени работни срещи с ръководството на „ ВиК „ЕООД –гр. Пловдив за решаване на проблема. На търговското дружество оператор е изпратен писмен сигнал, който представям за сведение. В него за пореден път са изложени проблемите с водозахранването на града.

П О К А Н А Разяснителна кампания сред гражданите и местната власт във връзка със заболяването „Африканска чума по свинете“
21.08.2019
Заповед за забрана достъпът до горски територии, във връзка с болестта Африканска чума по свинете
20.08.2019
Празнична програма на Община Перущица "8000 г. история, 50 г. град Перущица"
20.08.2019

Четвъртък  29. 08. 2019 г. 

12 : 00 – Изложба „Перущица – 50 години град“ – Площад „27- ми Априлий“  
17 : 00 – Изложба от фонд „1300 години България “ – Даново училище 
18 : 00 – Концертна програма на площад „ 27-ми Априлий “ по повод „ 50 години град Перущица “ с участието на: Група „ Епизод “, Фолклорна група „Здравец“, Дует „Терзиеви “ , Балет „ Ера “, Антония Шкодрова и Габриела Мишева 
22 : 00 – Заря 

 

Страници