Новини

Обявление за провеждане на конкурс
10.07.2017

Обявление за провеждане на конкурс за длъжността "юрисконсулт" на община Перущица

СЪОБЩЕНИЕ
07.07.2017

Община Перущица, Област Пловдив, съобщава че в бр.55 от 07.07.2017 г. на „Държавен вестник“ е обнародвано на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, за представен за разглеждане и приемане на проект за обект : „Подробен устройствен план – Парцеларен план за електрозахранване (изцяло подземно) на поземлени имоти с номера №000231 и №120288 по КВС на гр.

Обява до земеделските стопани
07.07.2017

ОБЯВА

Общинска служба по земеделие - гр. Стамболийски информира, че на 10.07.2017г. /понеделник/ от 15:00 часа в заседателната зала на Общински съвет при Община Перущица ще се проведе среща със земеделските стопани за разясняване на процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделските земи на основание чл. 37б и чл. 37в от ЗСПЗЗ, срокове и ползи от създаването им.

Напредък по изпълнение на Проект „Независим живот за гражданите на Перущица“ за м. юни 2017 г.
05.07.2017

Информация относно напредъка по изпълнение на Проект „Независим живот за гражданите на Перущица“, в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05MOP001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 

Контролни срещи в Спортна зала гр. Перущица
30.06.2017

На 01.07.2017г. от 18:00 часа в Спортна зала гр.Перущица ще се състои контролна среща по баскетбол между Национални отбори - Девойки до 18 г. на България и Румъния.

На 02.07.2017г. от 12:00 часа в Спортна зала гр.Перущица ще се състои контролна среща по баскетбол между Национални отбори - Девойки до 18 г. на България и Румъния.

Входа е безплатен за всички желаещи да посетят контролните срещи.

ОБЯВА
28.06.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА

СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

ОБЯВА

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА СТОПАНСКАТА 2017/2018 ГОД.

ДЕТСКА ЛЯТНА АРТ АКАДЕМИЯ В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
26.06.2017

Община Перущица кани всички малки и големи деца в лятна арт академия.

За записване и повече информация: к.арх. Деница Чавдарова - телефон 088 719 7262

и в прикачения файл.

ОБЯВЛЕНИЕ
26.06.2017

Съобщение до земеделските производители в района на ГНК
23.06.2017

Във връзка с получено писмо от "Напоителни системи" ЕАД - Клон Марица, Ви информираме, че водоподаването в района на Главен напоителен канал (ГНК) ще бъде преустановено в рамките на 3 до 5 дни, считано от 26.06.2017г.

Повече информация ще откриете в приложеното писмо.

Знание и Реализация - Лицензиран Доставчик на обучение към Агенция по заетостта
22.06.2017

Страници