Новини

Решение № 09-ДО-945-03 от 12.06.2020г.
17.06.2020

На основание чл. 76, ал.02 от Закона за управление на отпадъците РИОСВ-Пловдив уведомява за издадено по реда на чл.73, ал. 4, във връзка с ал. 1, т. 3 от същия закон Решение № 09-ДО-945-03 от 12.06.2020г.

Община Перущица зарадва най-малките жители на града с подаръци, по случай Международния ден на детето - 1 юни
04.06.2020

Община Перущица зарадва най-малките жители на града с подаръци, по случай Международния ден на детето - 1 юни. Поради обявената извънредна епидемиологична обстановка официалното честване на празника беше отменено, като община Перущица намери специален начин да отправи поздрав към децата. Кметът на града г-жа Мария Вълканова поздрави всички деца, техните родители, преподаватели и възпитатели. Учебните заведения получиха подаръци, подготвени от община Перущица, които включваха топки и настолни игри.

ОБЯВЛЕНИЕ!!!
01.06.2020

Община Перущица , в качеството на конкретен бенефициент по Проект BG05M9OP001-2.101 – 0166 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Перущица“ по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, ОБЯВЯВА, че стартира приема на заявления от лица, които желаят да им бъдат предоставяни следните услуги :
• доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства;
• заплащане на битови сметки;

Община Перущица обявява работно място за длъжността „Главен специалист строителство”
01.06.2020

Основна цел на длъжността:
• Ефективно провеждане политиката на община Перущица;
• Отговаря за строителството на обекти на територията на община Перущица
Области на дейност – устройство на територията на общината
Преки задължения:
• Извършва контрол по строителството;
• Изпълнява техническо ръководство на обекти, изпълнявани по стопански начин от общината и изготвя анализ за вложените материали, транспортни разходи и труд за обектите;
• За обекти по стопански начин изготвя акт обр. 19 и съгласува същия с ръководството на общината;

Община Перущица обявява работно място за длъжността: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ДЕТСКИ ЯСЛИ в дейност ”ДЕТСКИ ЯСЛИ”
01.06.2020

Основни области на дейност на длъжността:
1. Организиране и провеждане на рационален дневен режим, съобразен с възрастовите и психологически особености на децата в групата;
2. Осигуряване на пълноценно хранене, отговарящо по състав, количество и калорийна стойност на физиологичните нужди на децата на тази възраст;
3. Закаляване чрез организиране на общ закалителен режим и специални закалителни процедури според индивидуалните особености на децата;
4. Предпазване от заболявания и злополуки;

Община Перущица обявява работно място за длъжността: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ЗДРАВЕН КАБИНЕТ в дейност ”ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”
01.06.2020

Основни области на дейност на длъжността:
1. Оказва първа долекарска помощ при спешни състояния до пристигане на екип на център по спешна медицинска помощ;
2. Организира и провежда профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в детското и учебно заведение;
3. Участва в осъществяването на хигиенно-профилактичните и противоепидимични мерки в учебното заведение при извънредни обстоятелства, свързани с бедствени и критични ситуации;

Проект №BG 16M1OP002-2.005-0018 "Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци"
29.05.2020

На 27.05.2020 г. между Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“ в Министерство на околната среда и водите и Община Кричим в партньорство с Община Перущица е подписан административен договор №Д-34-47/27.05.2020г.

Община Перущица отбеляза Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост - 24-ти май
27.05.2020

Община Перущица отбеляза Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост - 24-ти май, с празничен видеоклип и приветствие от кмета на града г-жа Мария Вълканова. Тя поздрави всички учители, ученици, културни и просветни дейци и общественици от Перущица. Бяха обявени наградените сред тях за доказани постижения, за което получиха грамоти и награди, осигурени от община Перущица.

Консултации и обслужване на граждани по административни услуги, свързани с териториално и селищно устройство, ще се извършват всеки Четвъртък
21.05.2020

Община Перущица ще извършва консултации и обслужване на граждани по административни услуги, свързани с териториално и селищно устройство, всеки Четвъртък от 14:00ч. до 16:00ч., в стая №5, на 3-ти етаж, в административната сграда на общината. Консултациите ще се извършват от гл. инженер, гл. архитект и инженер кадастър и регулация.

Община Перущица кани всички деца и техните семейства да излязат пред домовете си на 23-ти май, да запалят своите фенерчета по случай Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост
21.05.2020

Община Перущица ще отбележи Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост - 24-ти май, с празничен видео клип. Поради ограниченията, свързани с извънредната ситуация и необходимостта от спазване на социална дистанция, тази година общината няма да отбележи празника на писмеността с традиционното шествие с фенерчета.

Страници