Новини

Информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС
21.06.2019

        Публикуване на Информация по Приложение № 2 съгласно чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с капацитет 5500 еквивалентни жители, реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане на канализационна мрежа", в имот № 002053, местност "Малкото кладенче", землище на гр. Перущица.

        Всички заинтересовани лица могат да изразят своите становища в срок до 04.07.2019г. в деловодството на община Перущица.

Съобщение от ВиК-Пловдив
21.06.2019

ВиК УВЕДОМЯВА

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ЗА НАМАЛЕН ДЕБИТ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ.

ВОДАТА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО ЗА ПИТЕЙНИ НУЖДИ!

Информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС
17.06.2019

Информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС на инвестиционно предложение "Автомивка, химическо чистене и пране на килими", в имот № 099477, землище на гр. Перущица.

Заповед по чл.99б от ЗГР
12.06.2019
Инвестиционно предложение "Автомивка, химическо чистене и пране на килими"
11.06.2019

За постъпило в РИОСВ-Пловдив с вх. № ОВОС-886/13.05.2019г. инвестиционно предложение "Автомивка, химическо чистене и пране на килими", в имот № 099477, землище на гр. Перущица, община Перущица, с възложител "КРИС-МАРИ-ДАЧ" ООД.

Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води
10.06.2019

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА

До заинтересованите лица и общественост

Реконструкция на площадно пространство
07.06.2019

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА

 

Изработване на кадастрални карти
06.06.2019
БАЛКАНСКА МУЗИКА В ПЕРУЩИЦА
06.06.2019

Иво Папазов-Ибряма и "Виво Монтана" представят "Балканска рапсодия” - Народна музика с нов аранжимент

МУЗИКАТА и ПЕСНИТЕ на БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ

изсвирена от Иво Папазов,Плевенска Филхармония и „ Виво Монтана” и разказана от артистите

ЕЛИЦА АНЕВА, МАРИЯН СТЕФАНОВ, МАРИЕТА КАЛЪПОВА, ГЕОРГИ АНГЕЛОВ

Покана за информационна среща на 18.06.2019 и 19.06.2019
06.06.2019

Покана за информационна среща на 18.06.2019 и 19.06.2019

 

До всички лидери и заинтересовани лица

СДРУЖЕНИЕ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ”

Покана за провеждане на информационна среща за запознаване с мерките на СВОМР

Уважаеми дами и господа,

Страници