Новини

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОГРАМА ПО ПОВОД 140 г. от ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ОСМАНСКО ИГО
28.02.2018

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ВИ КАНИ НА

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОГРАМА

ПО ПОВОД

140 г. от ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ОСМАНСКО ИГО

На 3 МАРТ 2018 г. (събота) От 10,30 ч.

На Централен площад „27-ми априлий“  Гр. Перущица

СЪОБЩЕНИЕ
23.02.2018

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 71, ал. 1, т. 1,2,3,6 от Наредбата за възлагане изпълнението на дейности в

горските територии – държавна и общинска собственост

 

СЪОБЩЕНИЕ
22.02.2018

До заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците

 

Концерт на Тони Димитрова в гр.Перущица
22.02.2018

„Моите неизпратени писма”- чаровната любимка на българите - Тони Димитрова с бутиков концерт-спектакъл в Перущица.

Концертът е в съпровод на Симфоничен оркестър и рок група диригент Левон Манукян. Само на 03 Април /вторник/ от 19ч. в Спортна зала-Перущица.

СЪБОР НА ТОДОРОВДЕН
21.02.2018

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ВИ КАНИ

НА ТРАДИЦИОННИЯ СЪБОР НА ТОДОРОВДЕН

На 24.02. 2018 г. (събота) от 12,00 ч.

в местност МАНАСТИРА

Стартира проект "Работа"
20.02.2018

Близо 9 700 безработни и неактивни лица ще бъдат наети през 2018 г. по новия проект „Работа”, който стартира на 16 февруари.

 

СЪОБЩЕНИЕ
19.02.2018

Изх. №303-(8) / 19.02.2018 г.

 

ДО:

ГЕОРГИ ИВАНОВ НИКОЛОВ

УЛ. „ МАЙОР ТОМПСЪН“ №60, ВХ. В, ЕТ.3, АП.33

РАЙОН - ЛОЗЕНЕЦ

ГР. СОФИЯ

 

Насл. на Ангел Христосков Ангелов,

Собств. на ПИ №710.95 и ПИ №710.96,

м. „ Панов връх“, земл. на гр. Перущица

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

 

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ
19.02.2018

ДО:

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ

РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА

 

С Л У Ж Е Б Н О      С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

 

Анкетно проучване
19.02.2018

ОТНОСНО: Анкетно проучване на потребностите от работна сила.

 

Във връзка с провеждано анкетно проучване на потребностите от работна сила, което се осъществява чрез ръководената от областния управител Комисия по заетост към областния съвет за развитие на основание чл.10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта и ще се извършва два пъти в годината, молим за Вашето съдействие за достигане на информацията за проучавнето до работодателите от региона, чрез публикуване на сайта на общината на връзка към проучването.

 

Акция за безвъзмездно кръводаряване в община Перущица
15.02.2018

Районен център по трансфузионна хематология - Пловдив съвместно с община Перущица организират Акция за безвъзмездно кръводаряване на 19 февруари 2018 г. /понеделник/ от 9,00 до 12,30 ч. в Народно читалище „Просвета-1862“.

Приканваме гражданите на гр. Перущица да вземат участие в Акцията под мотото: „ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ ЖИВОТ“

Страници