Обсъждане на проект на такса битови отпадъци на Община Перущица за 2020 година.

ПОКАНА

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 66, ал. 3 т.2 от Закона местните данъци и такси каним местната общност на обсъждане на проекта на такса битови отпадъци на Община Перущица  за 2020 година.

Дата на провеждане на обсъждането: 27декември 2019 година (петък) от 16.00 часа.

Място на провеждане на обсъждането: залата на Общински съвет Перущица, ул. „Отец Паисий” № 2.

 

Дневен ред на обсъждането:

Запознаване на присъстващите с основните показатели на проекта на такса  битови отпадъци  за 2020 година и  обсъждане на проекта.

В секция Бюджет е публикуван проектът на таксата с мотивите към нея.

Становища могат да се дават в деловодството на Община Перущица,  ул. „Отец Паисий” № 2 в работни дни от 8.00 до 17.00 часа или на интернет адрес: perushtitsa_ob@abv.bg.

 

27.11.2019