Община Перущица обявява работно място за длъжността: ШОФЬОР НА СМЕТОВОЗ в дейност”Чистота”

Основни области на дейност на длъжността:
1.Почистване на контейнери и кофи за смет в района на общината и извозване на сметта до Регионално депо за неопасни битови отпадъци с. Цалапица по утвърден график за сметосъбиране в общината;
2.Подготвя и извършва преглед на повереното му МПС преди излизане на път – проверява гориво, масло, гуми, двигател, скоростна кутия, кормилно управление, спирачки, осветление, преден и заден мост, индикатори на арматурното табло, наличност и състояние на инструменти и принадлежности към автомобила, правилното закрепване на товара и спазва правилата за безопасност на движението;
3. Описва в пътния лист данните за извършените курсове и се отчита ежемесечно за средствата, изразходвани за гориво, смазочни материали и други консумативи за автомобила;
Изискванията за заемане на длъжността са следните:
Образование: средно , водач МПС категория С
Професионален стаж : 2 години
Трудово възнаграждение: 710лв.
Начин на кандидатстване: със СV и документи към него подадени в деловодството на община Перущица и по имейл: perushtitsa_ob@abv.bg до 20.05.2020 г.

05.05.2020