ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

В Община Перущица има свободно работно място за длъжността  специалист „Счетоводител” в Дирекция „Бюджет, финансово-стопански дейности, административно обслужване”.

Основни области на дейност на длъжността:

1. Осчетоводяване по сметки  и параграфи в отчетна група „Бюджет”; 

2. Изготвяне на  справки;

3. Начисляване на амортизации.

Изискванията за заемане на длъжността  са следните:
Образование : Средно с икономическа специалност
Професионален стаж : Не се изисква.

Умения: Компютърна грамотностMSOffice, работа в екип, комуникативност, работоспособност.


Трудово възнаграждение:    750лв

Начин на кандидатстване: Подаване на документи и  СV  в деловодството на община Перущица и по имейл: perushtitsa_ob@abv.bgдо 16.01.2020г. включително.

09.01.2020