Огняна Панайотова Маждракова–Чавдарова

Удостоена със звание „Почетен гражданин на Перущица” с решение № 86 на Общински съвет, протокол № 10/28.08.2009 г.

Родена е на 24.10.1936 г. в гр. Павликени, В. Търновско. Завършва история в СУ „Св. Кл. Охридски”. От 1970 г. е кандидат на историческите науки. Аспирант е в Института по история при БАН и научен сътрудник. Уредник е в музея за история на София, доцент доктор и старши научен сътрудник  в Института по история при БАН. Събира, обработва и публикува най-добрия в научно отношение материал за ръководителя на въстанала Перущица и другар на Апостола на Свободата – учителя Петър Бонев.