От 29.01.2020г. всички данъчно задължени лица по данъчни декларации към община Перущица могат да заплащат данъци и такси

От 29.01.2020г. всички данъчно задължени лица по данъчни декларации към община Перущица могат да заплащат данъци и такси на гише в община Перущица , по банков път на посочените в сайта на община Перущица банкови сметки , чрез офисите на ИЗИПЕЙ и с пощенски запис.
До 30.04.2020г. можете да се възползвате от ползването на 5% регламентирана отстъпка по някои данъци и такси - Данък Недвижими Имоти, Такса Битови Отпадъци и Данък Моторни Превозни Средства

От ръководството

29.01.2020