Писмо "Водоснабдяване и канализация" ЕООД

Уважаеми съграждани,

Представям за сведение писмото на ВиК ЕООД по мой сигнал за проблемите с водоснабдяването в града ни, с което дружеството уведомява за предприети от същото мерки по обследване на проблема и отстраняване на авариите.

С уважение,

Кмет Ради Минчев

27.08.2019
Документ: