Покана за информационна среща на 18.06.2019 и 19.06.2019

Покана за информационна среща на 18.06.2019 и 19.06.2019

 

До всички лидери и заинтересовани лица

СДРУЖЕНИЕ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ”

Покана за провеждане на информационна среща за запознаване с мерките на СВОМР

Уважаеми дами и господа,

      Във връзка с отворена процедура за кандидатстване по мярка 7.2 и в изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие, Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи” Ви кани на информационни срещи за запознаване с мерките на СВОМР:

На 18.06.2019г в с. Крумово, община Родопи, от 11:00ч. в сградата на Кметство Крумово, Заседателна зала.

На 19.06.2019г гр.Перущица, от 11:00 ч. в сградата на общинска администрация, Зала на общински съвет.

С уважение,

Румяна Самоковарева

Председател на УС на

Сдружение „МИГ Перущица-Родопи”

06.06.2019