Покана за провеждане на информационна среща за запознаване с мерките на СВОМР

Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи” Ви кани на 30.11.2018 год. (петък) от 11:00 часа в „Туристически информационен център“ – гр. Перущица.

29.11.2018