ПОКАНА

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА КАНИ МЪЖЕТЕ, СКЛЮЧИЛИ ГРАЖДАНСКИ БРАК ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 2020 ГОДИНА, ДА ЗАЯВЯТ УЧАСТИЕТО СИ В УНИКАЛНИЯ ЗА ПЕРУЩИЦА ОБИЧАЙ "КЪПАНКИ" В СРОК ДО 15.01.2021г.

ТРАДИЦИОННИЯТ ОБИЧАЙ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА:

ДАТА: 20.01.2021г. (СРЯДА)

ОТ 11:00Ч. НА ВИРА ДО „ЧОЛАКОВИЯ МОСТ“

ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЪБИТИЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПРИ СТРОГО СПАЗВАНЕ НА ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА.

ПРИ ПРОМЯНА В СИТУАЦИЯТА И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПО-СТРОГИ МЕРКИ, ОТ ДЕЙСТВАЩИТЕ КЪМ МОМЕНТА, ЩЕ БЪДЕТЕ УВЕДОМЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО.

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: ИРИНА МИШЕВА

ЗАМ.- КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ТЕЛ - 0886741237

E-mail: irina_misheva@abv.bg

12.01.2021
Документ: