Проекти на нормативни актове

Наименование Дата на публикуване Статус Документ
Проект на Годишен доклад за изпълнение на ОПР 2014-2020 за 2017г. 20.02.2018 За обсъждане Файл Проект
Проект на Годишен план за младежта за 2018г. 23.01.2018 За обсъждане Файл Проект
Проект на Програма за енергийна ефективност 2017-2020г. на Община Перущица 07.12.2017 За обсъждане PDF icon Проект
Проект на Програма на Община Перущица за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г. 07.12.2017 За обсъждане Microsoft Office document icon Проект
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогназа за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Перущица 24.11.2017 За обсъждане Microsoft Office document icon Проект
Проект на Наредба за именение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Перущица 15.11.2017 За обсъждане Файл Проект
Проект на Програма за развитие на туризма в Община Перущица 2017-2019г. 22.05.2017 За обсъждане PDF icon Проект
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставени права на територията на Община Перущица 20.03.2017 За обсъждане Файл Проект
Проект на План за развитие на социалните услуги в Община Перущица за 2018г. 15.03.2017 За обсъждане Файл Проект
Проект на Програма за закрила на детето на Община Перущица за 2017г. 15.03.2017 За обсъждане Файл Проект

Страници