Проекти на нормативни актове

Наименование Дата на публикуване Статус Документ
Проект на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Перущица 2018-2020г. и Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Перущица за 2018г. 23.04.2018 За обсъждане Файл Проект
Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Перущица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 18.04.2018 За обсъждане PDF icon Проект
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане на обществения ред, опазване на общественото имущество, сигурността на гражданите, организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства 17.04.2018 За обсъждане PDF icon Проект
Проект на Отчет на изпълнение на решенията на ОбС-Перущица за период от 31.07.2017г. до 31.12.2017г. 10.04.2018 За обсъждане PDF icon Проект
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОП "Социален патронаж" 09.03.2018 За обсъждане Файл Проект
Проект на План за развитие на социалните услуги в Община Перущица за 2019г. 08.03.2018 За обсъждане Файл Проект
Проект на Годишен доклад за изпълнение на ОПР 2014-2020 за 2017г. 20.02.2018 За обсъждане Файл Проект
Проект на Годишен план за младежта за 2018г. 23.01.2018 За обсъждане Файл Проект
Проект на Програма за енергийна ефективност 2017-2020г. на Община Перущица 07.12.2017 За обсъждане PDF icon Проект
Проект на Програма на Община Перущица за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г. 07.12.2017 За обсъждане Microsoft Office document icon Проект

Страници