Проекти на нормативни актове

Наименование Дата на публикуване Статус Документ
Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини в Община Перущица 20.02.2017 За обсъждане Файл Проект
Проект на Годишна Програма на Община Перущица за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г. 15.11.2016 За обсъждане PDF icon Проект
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси на Община Перущица 26.09.2016 За обсъждане PDF icon Проект
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Перущица 26.09.2016 За обсъждане PDF icon Проект
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за търговската дейност на територията на Община Перущица 16.09.2016 За обсъждане Файл Проект
Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Перущица 12.08.2016 За обсъждане Файл Проект
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на територията на Община Перущица 08.08.2016 За обсъждане PDF icon Проект
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на територията на Община Перущица 08.07.2016 За обсъждане PDF icon Proekt.PDF
Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Перущица 08.07.2016 За обсъждане PDF icon Naredba.PDF
Проект на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за 2016-2019г. 06.07.2016 За обсъждане PDF icon Проект

Страници