Проекти на нормативни актове

Наименование Дата на публикуване Статус Документ
Създаване на общинско предприятие "Социален патронаж" 07.11.2014 За обсъждане Microsoft Office document icon OP.doc
Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите и предоставяните права на територията на Община Перущица 09.10.2014 За обсъждане PDF icon Проект на наредба за изменение
Доклад за резулати от последваща оценка на изпълнявания общински план за развитие на Община Перущица 2007-2013 12.09.2014 За обсъждане PDF icon Доклад за оценка ОПР 2007-2013
Проект на Наредба за промяна на Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги 08.08.2014 За обсъждане Microsoft Office document icon Проект
Проект на наредба за стопанисване, управление и разпореждане на земи от общинския поземлен фонд 08.08.2014 За обсъждане Microsoft Office document icon Проект

Страници