Процедури преди 15.04.2016

Обществени поръчки
Публична покана

 

  Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

   За въпроси и информация:
   Телефон: 03143 27-86
   e-mail:    perushtitsa_ob@abv.bg
   факс      0313 2253