РЕШЕНИЕ за обявен класиран кандидат от конкурс за длъжността "Директор ДГ Тракийче" при община Перущица

08.01.2021