Решение № ПВ-45-ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Относно: Инвестиционно предложение "Пасищно-оборно отглеждане на 50 броя телета за угояване" в имоти №№ 160530 и 160529, гр. Перущица, община Перущица, обл. Пловдив.

04.04.2019
Документ: