Решение № 09-ДО-945-03 от 12.06.2020г.

На основание чл. 76, ал.02 от Закона за управление на отпадъците РИОСВ-Пловдив уведомява за издадено по реда на чл.73, ал. 4, във връзка с ал. 1, т. 3 от същия закон Решение № 09-ДО-945-03 от 12.06.2020г.

17.06.2020