Ръководство

  

Ради Ботев Минчев

Кмет на Община Перущица

 

Роден на 17.10.1971 год.

 

Образование:

1996г. – Mагистратура „Счетоводство и контрол”  в УНСС- София.
1986г.- 1990г. - Техникум по механотехника в гр. Пловдив.
Завършва прогимназия в гр. Перущица,

 

Професионален стаж:

Избран за кмет на община Перущица за мандат 2015-2019
Избран за кмет на община Перущица за мандат 2011-2015 
1998- 2011- Главен експерт в отдел” Реклама”- община Пловдив; 
1996-1998- Мениджър в  „Балкан хляб” АД; 
1998-2011- Прeдседател на „Баскетболен клуб-Перущица”.

Програма за управление на Община Перущица мандат 2015-2019 г.:

Община Перущица - Привлекателно място за бизнес, инвестиции и живот, със съхранена природа, културни ценности и развит туризъм.

 

 

Краснойка Стратева Кушева

Секретар на община Перущица

 

Родена в гр . Хасково на 18.03. 1965г., семейна с едно дете

 

Образователна квалификация:

2016г - Сертификат № 02457/27.01.2016г на Министерството на финансите  за „Вътрешен одитор в публичния сектор”

2007г. – магистър по икономика ТУ-Варна;

2001г. - курс по европейска интеграция и местна администрация към Институт по европейски изследвания и информация;

2000г. – курс по системи по управление на услугите в общините към Фондация ”Общополезни проекти”.

1989г. – инженер-технолог  ВИХВП - Пловдив;

1983г. – средно образование  ЕСПУ ”Васил Левски” - Хасково;

 

Служебен и трудов стаж:

От 15.11.2017 - Секретар в община Перущица

2015-2016 - И.Д. Секретар в община Перущица

2013 – 2015 - Директор „Строителство, архитектура, благоустройство, общинска собственост, хуманитарни дейности, европейски проекти” в община Перущица

2007г. - 2013г. – Секретар на Район ”Западен” - Община Пловдив;

2007г. – 2000г. – Началник отдел „Канцелария , АО и ОМП” в Община Пловдив;

2000г. -1997г. – Координатор в ОМК – Пловдив;

1997г. – 1989г. – Технолог в СП”Млечна промишленост”- Пловдив

  

 

Милан Гочев Ганев

Заместник-кмет на Община Перущица

 

Роден на 29.04.1984 год.

в гр. Хасково

 

Образование:

2016г. - 2017г. – Mагистър „Артмени” в АМТИИ-Пловдив;
2006г. - 2009г. - Бакалавър "Актьорско майсторство" в ПУ "Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив;
1998г. - 2002г. - Техникум по ветеринарна медицина "Иван Петрович Павлов" - гр. Стара Загора.

 

Професионален стаж:

От 28.01.2019г. Заместник-Кмет на община Перущица;
2018г. - 28.01.2019г.- Главен експерт "Хуманиарни дейности”- община Перущица; 
2017г. - 2018г. - Гл. художествен ръководител в НЧ "Просвета-1862" - гр.Перущица; 
2015г. - 2016г. - Младши експерт "Култура" в Община Хасково.

Режисьор на много театрални пиеси и помощник - режисьор на няколко музикални клипа и късометражни филма. Работа по различни филмови проекти и помагане в тяхната реализация. Организиране и провеждане на много театрални, спортни и културно-масови мероприятия и много други.