Ръководство

  

Ради Ботев Минчев

Кмет на Община Перущица

 

Роден на 17.10.1971 год.

 

Образование:

1996г. – Mагистратура „Счетоводство и контрол”  в УНСС- София.
1986г.- 1990г. - Техникум по механотехника в гр. Пловдив.
Завършва прогимназия в гр. Перущица,

 

Професионален стаж:

Избран за кмет на община Перущица за мандат 2015-2019
Избран за кмет на община Перущица за мандат 2011-2015 
1998- 2011- Главен експерт в отдел” Реклама”- община Пловдив; 
1996-1998- Мениджър в  „Балкан хляб” АД; 
1998-2011- Прeдседател на „Баскетболен клуб-Перущица”.

Програма за управление на Община Перущица мандат 2015-2019 г.:

Община Перущица - Привлекателно място за бизнес, инвестиции и живот, със съхранена природа, културни ценности и развит туризъм.

 

 

Йордан Недков Тилев

Заместник-кмет община Перущица

 

Роден на 03.06.1971 г. в гр. Перущица

 

Образование:

средно

1986-1990 - техникум по механотехника гр. Пловдив

 

Професионален стаж:

28.01.2016 г. - зам.-кмет на Община Перущица

Ноември 2015 - Януари 2016 г. - Общински съветник в Община Перущица

1999-2016г. - Областна дирекция на МВР-Пловдив, охранителна дейност

 

 

Венета Александрова Паева
Заместник-кмет община Перущица


Родена на 12.02.1984 г.  в гр. Перущица

 

Образование:

2015г. Магистър Счетоводство и анализ – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” 
2008г. Бакалавър Българска филология – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” 
2002г. Бизнес администрация – Национална търговска гимназия Пловдив 

 

Професионален стаж:

Февр. 2017г – Заместник – Кмет 
Ноември 2015 – Февруари 2017г. - Общински съветник в община Перущица 
Октомври 2014 - Януари 2017 – Управител на счетоводно предприятие 
Септември 2013 – Септември 2014 – Счетоводител – касиер 
Януари 2009 – Септември 2009 - Учител Български език и литература 

 

Ина Георгиева

Секретар на Община Перущица

 

Родена на: 29.08.1981 г.

 

Образование:
2011 г. - Магистър "Бизнес администрация" - Аграрен университет – Пловдив;
2008 г. - Академичен бакалавър "Маркетинг" - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски";
2007 г. - Професионален бакалавър "Бизнес администрация" - "Европейски колеж по икономика и управление" Пловдив.


Професионален стаж:
2011- Секретар на община Перущица;
01.07.2011 г. до 14.11.2011 г. - Главен експерт в отдел "Административно-наказателна дейност и контрол", дирекция "Контрол, реклама и административно-наказателна дейност" на община Пловдив;
От 17.01.2011 год. до 30.06.2011 г. - Изпълняващ длъжността началник отдел  "Административно-наказателна дейност" на община Пловдив.
От 27.06.2008 г. до 01.01.2011 г. - Старши счетоводител в дирекция "Счетоводство" на община Пловдив.
От 03.09.2004 г. до 27.06.2008 г. - Младши счетоводител в дирекция "Счетоводство" на Община Пловдив.