Свикване на първо заседание на новоизбрания ОбС-Перущица

 

ОБЩИНА  ПЕРУЩИЦА 

гр. Перущица, ул.”Отец Паисий”№ 2; тел: 03143/27-86, факс: 03143/22-53

e-mail: perushtitsa_ob@abv.bg, www.perushtitsa.bg

   

ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА НА НОВОИЗБРАНИЯ КМЕТ НА

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА И НОВОИЗБРАЕНИТЕ ОБЩИНСКИ

СЪВЕТНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА

НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЕРУЩИЦА

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ГР. ПЕРУЩИЦА,

Съгласно Заповед РД-20-147/05.11.2019 на Областен управител на гр. Пловдив, свикването на първото заседание на новоизбрания ОбС –Перущица и полагане на клетва на новоизбрания кмет и общински съветници ще се проведе на 08.11.2019г./петък/ от 15.00ч. в Младежки дом – Перущица.

ПОКАНВАМЕ ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНАТА ДА ПРИСЪСТВАТ.

06.11.2019