СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ

               На основание чл.149 ал.1 от ЗУТ и по реда на чл.61 от АПК , Ви съобщаваме, че е издадено Разрешение за строеж № №11 / 27.06.2019г. от Гл. архитект на Община Перущица на името на ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА.

01.07.2019
Документ: