СПРАВКА по чл.26, ал.5 от ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВА по проект на "Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на община Перущица"

Дата на публикуване: 
10.04.2019
Документ: