СПРАВКА по чл.26, ал.5 от ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Перущица.

Дата на публикуване: 
19.04.2019
Документ: