СПРАВКА по чл.26, ал.5 от ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ по проект на Тарифа за определяне на началния месечен наем на терени и помещения общинска собственост.

Дата на публикуване: 
19.04.2019
Документ: