Справка по чл.26 ал.5 от Закона на нормативните актове

Справка Дата на публикуване Документ
на проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Перущица 18.11.2020 PDF icon справка.pdf
СПРАВКА по чл.26, ал.5 от ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Перущица. 13.04.2020 PDF icon Справка
СПРАВКА по чл.26, ал.5 от ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Перущица. 09.03.2020 PDF icon справка ЗНА.pdf
СПРАВКА по чл.26, ал.5 от ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ по проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019-2021г. 19.04.2019 PDF icon Scan2019-04-19_120910.pdf
СПРАВКА по чл.26, ал.5 от ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВА по проект на "Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Перущица 19.04.2019 PDF icon Справка
СПРАВКА по чл.26, ал.5 от ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Перущица 19.04.2019 PDF icon Справка
СПРАВКА по чл.26, ал.5 от ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ по проект на Тарифа за определяне на началния месечен наем на терени и помещения общинска собственост. 19.04.2019 PDF icon Scan2019-04-19_121008.pdf
СПРАВКА по чл.26, ал.5 от ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Перущица. 19.04.2019 PDF icon Scan2019-04-19_120807.pdf
СПРАВКА по чл.26, ал.5 от ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВА по проект на "Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на община Перущица" 10.04.2019 PDF icon Справка ЗНА.pdf

Страници