Среща относно превантивни мерки срещу отравянето на пчелите

О Б Я В А

На 01.04.2019г. /понеделник/ от 11,00 часа в зала № 21 на сградата на Общинска администрация на Община Кричим ще се проведе среща между пчелари, собственици и арендатори на земеделска земя и представители на Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Пловдив с цел превантивни мерки срещу отравянето на пчелите през активния летен сезон.

ОСЗ - гр. Стамболийски приканва всички заинтересовани лица да присъстват.

28.03.2019