Съобщение до земеделските производители

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ СТАРТИРА ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА КАМПАНИЯ 2018

/ОПОЗНАВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ/.

ГРАФИКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ГР.ПЕРУЩИЦА Е КАКТО СЛЕДВА:

ПЪРВИ ПЕРИОД: 10.04.2018 г. - 13.04.2018 г.

ВТОРИ ПЕРИОД: 03.05.2018 г. - 09.05.2018 г.

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА Е ДО 15.05.2018 г. БЕЗ САНКЦИИ И

ОТ 16.05.2018 ДО 11.06.2018 г. СЪС САНКЦИЯ ОТ 1% ЗА ВСЕКИ ПРОСРОЧЕН ДЕН.

МОЛЯ ЗАПОВЯДАЙТЕ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - СТАМБОЛИЙСКИ.

30.03.2018