Съобщение за публично обявяване за изменение на параметрите в Разрешително за ползване на повърхностен воден обект