СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.62а, ал.1, вр. чл. 75 от Закона за водите

13.05.2019
Документ: