СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект-река Перущинска, с цел - "Изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите" - изграждане на подпорна стена по източния бряг на река Перущинска в участъка  от стар римски мост до покритата част на реката в регулационните граници на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив.

07.09.2018
Документ: