СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

27.01.2021
Документ: