СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПОЧВАТ ПРОВЕРКИ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА

 

Във връзка с постъпило в община Перущица разпореждане на Районна прокуратура гр. Пловдив, относно отглеждане на кучета – домашни любимци, общинска администрация-Перущица започва проверки за спазване изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и местната нормативна уредба, а именно:

Собствениците на кучета са длъжни:

- да ги регистрират в община Перущица непосредствено след придобиването им;

- да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни;

- при извеждането на кучетата-компаньони да носят в себе си ветеринарномедицинският паспорт и удостоверение за регистрация и да го представят за проверка на контролните органи;

- да извеждат кучетата с повод, а агресивните кучета и с намордник;

- да не въвеждат кучетата в детски площадки, закрити обществени сгради, заведения за обществено хранене, магазини, аптеки, лечебни и учебни заведения и прилежащите им дворове;

При установяване на нарушения на собствениците ще бъдат съставяни актове от определените със Заповед длъжностни лица.

08.03.2018