СЪОБЩЕНИЕ

Изх. № 142 (2) от 08.01.2019 год.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Моля, собствениците, на които е съобщено по регламента на чл.61, ал.3 от АПК за предоставяне на бележки за потребление на ток и вода за месец април, май и юни 2018г. Да предоставите същите в срок до 14.01.2019г. в деловодството на Община Перущица.

08.01.2019