С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с годишното приключване на бюджета, уведомяваме гражданите и фирмите, че данъците и таксите към Община Перущица ще се плащат до 12:00 часа на 29.12.2020г. /вторник/.

На 4.01.2021г. ще могат да се плащат данъци и такси след 13:00 часа.

От ръководството

23.12.2020
Документ: