Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на система за капково напояване за повишаване производствения потенциал и енергийната ефективност на стопанството от съществуващи млади орехови насаждения.

Становища и мнения могат да се депозират писмено в деловодството на Община Перущица, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа, или на електронна поща: perushtitsa_ob@abv.bg.

Срок за изразяване на становища – 14 дни от датата на публикуване на съобщението считано от 14.08.2020г.

14.08.2020
Документ: