„Топъл обяд“ за нуждаещи се и през август 2020 г.

Със заповед на министъра на труда и социалната политика до 31 август 2020 г. е удължен срокът за изпълнение на дейностите по програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“. Програмата се реализира чрез Агенцията за социално подпомагане.
Поради продължаващата епидемична обстановка в страната е отпуснат допълнителен финансов ресурс в бюджета на Агенцията за социално подпомагане, с който е дадена възможност на общините да удължат дейностите, като сключат анекси към договорите си.
Община Перущица заяви съгласие за сключване на анекс за изменение на договора по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Перущица“.
Дейностите ще бъдат продължени до 31 август и всеки работен ден на 120 потребители в община Перущица /възрастни, хора с увреждания и с доходи под прага на бедност/ ще се разнася супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

29.07.2020