Публична покана с предмет Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите общинско предприятие „Социален патронаж” при община Перущица

Дата на публикуване: 
14.01.2015 16:00
Срок за подаване на оферти: 
26.01.2015 16:00
Статус на поканата: 
Възложена
Описание на публичната покана: 

Предмет на поръчката е „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж”, по следните обособени позиции:
Обособена позиция №1 – „Хляб и тестени изделия”
Обособена позиция №2 – „Месо, месни продукти , риба и яйца,”
Обособена позиция №3 – „Мляко и Млечни продукти”
Обособена позиция №4 – „Плодове и зеленчуци”
Обособена позиция №5 – „Консерви”
Обособена позиция №6 – „Други хранителни продукти”

Документи към публична покана, публикувани в РОП: 
Документи: Дата на публикуване:
Документи за участие  14.01.2015