Публична покана с предмет: Периодична доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение „ Тракийче”

Дата на публикуване: 
23.12.2015 13:45
Срок за подаване на оферти: 
07.01.2016 16:30
Статус на поканата: 
Възложена
Описание на публичната покана: 

Предмет на поръчката по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 "Хляб и тестени изделия”;
Обособена позиция 2 „Месо, месни продукти, риба и яйца„;
Обособена позиция 3 „Мляко и млечни продукти”;
Обособена позиция 4 „Пресни Плодове и зелечуци„;
Обособена позиция 5 „Консерви и замразени хранителни продукти“;
Обособена позиция 6 „Други хранителни продукти”

Документи към публична покана, публикувани в РОП: 
Документи: Дата на публикуване:

Документи за участие     

Съобщение за разглеждане на оферти          

 

23.12.2015 г. 

05.01.2016 г.     

Документи и информация, свързани с възлагането: 
Документи: Дата на публикуване:

 Протокол 1         

 Договор за доставка на хляб       

 Договор за доставка на месо, местни продукти, риба и яйца             

 Договор за доставка на мляко     

 Договор за доставка на плодове и зеленчуци        

 Договор за доставка на консерви и други замразени храни        

 Договор за доставка на други хранителни продукти       

Извършено плащане м.януари      

Извършено плащане м.февруари    

Извършено плащане м.март    

Извършено плащане м.април      

Извършено плащане м.май                                          

 11.01.2016 г.      

 18.01.2016 г. 

 18.01.2016 г.  

 18.01.2016 г.    

 18.01.2016 г.    

 18.01.2016 г.      

 18.01.2016 г.     

 16.02.2016 г.   

 07.03.2016 г.   

 11.04.2016 г.   

 16.05.2016 г.    

 09.06.2016 г.