Публична поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на денонощна патрулна дейност с физически сили и патрулен автомобил, с цел денонощна охрана и опазване на обществения ред на територията на Община Перущица за календарната 2016 год”

Дата на публикуване: 
29.12.2015 12:00
Срок за подаване на оферти: 
11.01.2016 16:30
Статус на поканата: 
Възложена
Описание на публичната покана: 

Основната цел на обществената покана е избор на изпълнител за осъществяване на денонощна патрулна дейност с физически сили и патрулен автомобил,с цел денонощна охрана и опазване на обществения ред на територията на Община Перущица.
С изпълнение на предвидените дейности се цели опазването на общественият ред и спокойствието на гражданите на гр. Перущица.

Документи към публична покана, публикувани в РОП: 
Документи: Дата на публикуване:
Документи за участие          
Съобщение           

 29.12.2015 г.

 07.01.2016 г.        

Документи и информация, свързани с възлагането: 
Документи: Дата на публикуване:

 Протокол 1      

 Договор                   

 13.01.2016 г.  

 20.01.2016 г.