Публична покана с предмет „ Периодична доставка на хранителни продукти за Общинско предприятие „Социален патронаж” при Община Перущица за бюджетната 2016 г.

Дата на публикуване: 
05.01.2016 16:45
Срок за подаване на оферти: 
14.01.2016 16:30
Статус на поканата: 
Възложена
Описание на публичната покана: 

Публична покана с предмет „ Периодична доставка на хранителни продукти за Общинско предприятие „Социален патронаж” при Община Перущица за бюджетната 2016 г. по обособени позиции:
1. Обособена позиция 1 "Хляб и тестени изделия”;
2. Обособена позиция 2 „Месо, месни продукти, риба и яйца„;
3. Обособена позиция 3 „Мляко и млечни продукти”;
4. Обособена позиция 4 „Плодове и зелечуци„;
5. Обособена позиция 5 „Консерви“;
6. Обособена позиция 6 „Други хранителни продукти”

Документи към публична покана, публикувани в РОП: 
Документи: Дата на публикуване:

 Документи за участие                 

Съобщение              

 05.01.2016 г. 

 11.01.2016 г.       

Документи и информация, свързани с възлагането: 
Документи: Дата на публикуване:

 Протокол 1       

 Договор за хляб и тестени изделия        

 Договор за месо, местни продукти, риба и яйца      

Договор за млеко и млечни продукти                 

Договор за плодове и зеленчуци      

Договор за консерви      

Договор за други хранителни продукти        

Извършено плащане м.януари         

Извършено плащане м. февруари    

Извършено плащане м.март      

Извършено плащане м.април          

Извършено плащане м.май              

                 

 18.01.2016 г.

 25.01.2016 г.

 25.01.2016 г. 

 25.01.2016 г.

 25.01.2016 г.

 25.01.2016 г.  

 25.01.2016 г.

 24.02.2016 г.   

 17.03.2016 г.     

 17.04.2016 г.   

 17.05.2016 г.    

 21.06.2016 г.