Публична покана с предмет:Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект „Укрепване на свлачища проявени на общински път PDV1323/ III - 866 / Перущица - Граница общ. ( Перущица - Родопи ) - Скобелево - Чурен“

Дата на публикуване: 
14.04.2016 11:30
Срок за подаване на оферти: 
25.04.2016 17:00
Статус на поканата: 
Възложена
Описание на публичната покана: 

Обществената поръчка включва извършване на СМР по проект „Изпълнение на СМР по проект „Укрепване на свлачища проявени на общински път PDV1323/ III - 866 / Перущица - Граница общ. ( Перущица - Родопи ) - Скобелево - Чурен“. Обектите са разположени на четвъртокласен общински път PDV1323/ III - 866 / Стамболийски - Йоаким Груево - Граница общ. ( Стамболийски - Перущица ) - Перущица - Граница общ. ( Перущица - Родопи ) - Скобелево – Чурен. Общинският път е основна транспортна връзка на територията на Община Перущица и от жизнено важно значение за населението. След проливни дъждове в разглежданите райони са се активизирали локални свлачища. Причината за активизирането им е не доброто дрениране на пътното платно и насочване на концентрирани течове към откоса на пътя. Двета свлачища са самостоятелни подобекти наричани: Свлачище 1 и Свлачище 2.

Документи към публична покана, публикувани в РОП: 
Документи: Дата на публикуване:

 Публична покана    

 Документация    

 Проект на договор    

 Образци                 

 Проектна документация     

 14.04.2016 г.    

 14.04.2016 г.  

 14.04.2016 г.    

 14.04.2016 г.       

 14.04.2016 г.   
 

 

Документи и информация, свързани с възлагането: 
Документи: Дата на публикуване:

 Съобщение        

Протокол № 1      

Договор                

 21.04.2016 г.     

 28.04.2016 г.    

 31.05.2016 г.