Декларации по чл. 12

Имена служители Декларация
Борислава Дардова PDF icon PDF
Венета Паева PDF icon PDF
Веселина Вачкова PDF icon PDF
Виолета Косева PDF icon PDF
Деница Тонкова PDF icon PDF
Елена Мрянова PDF icon PDF
Жана Стоянова PDF icon PDF
Иван Витанов PDF icon PDF
Ина Георгиева PDF icon PDF
Йордан Витанов PDF icon PDF
Йордан Тилев PDF icon PDF
Костадин Тонов PDF icon PDF
Красимира Лозанова PDF icon PDF
Краснойка Кушева PDF icon PDF
Кристина Косева PDF icon PDF
Кристина Косева PDF icon PDF
Лидия Панова PDF icon PDF
Любомира Енева PDF icon PDF
Магдалена Божкова PDF icon PDF
Манчо Бонев PDF icon PDF
Мария Джингарова PDF icon PDF
Надежда Дардова PDF icon PDF
Недка Аризанова PDF icon PDF
Николина Богоева PDF icon PDF
Николина Лозена PDF icon PDF
Павлина Попова-Кирачена PDF icon PDF
Радост Кършалиева PDF icon PDF
Ралица Методиева-Ставракева PDF icon PDF
Саша Латева-Бонева PDF icon PDF
Светла Воденичарова PDF icon PDF

Pages