Декларации по чл.35 ал.1 т.1 и т.3 от Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество