Декларации по чл.35 ал.1 т.1 и т.3 от Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

Имена на служителя Декларация
Анастасия Мундева-Бакалова PDF icon pdf
Борислава Борисова-Дардова PDF icon pdf
Веселина Вачкова PDF icon pdf
Виолета Косева PDF icon pdf
Деница Тонкова PDF icon pdf
Екатерина Бабакова PDF icon pdf
Жана Стоянова PDF icon pdf
Иван Витанов PDF icon pdf
Йордан Витанов PDF icon pdf
Костадин Тонов PDF icon pdf
Краснойка Кушева PDF icon pdf
Кристина Косева PDF icon pdf
Лидия Панова PDF icon pdf
Любомира Енева PDF icon pdf
Магдалена Божкова PDF icon pdf
Мария Джингарова PDF icon pdf
Мария Димитрова PDF icon Мария Димитрова.pdf
Недка Аризанова PDF icon pdf
Николина Лозена PDF icon pdf
Николина Богоева PDF icon pdf
Павлина Попова-Кирачена PDF icon pdf
Паулина Михова PDF icon Паулина Михова.pdf
Саша Латева-Бонева PDF icon pdf
Светла Кирчева PDF icon pdf
Стоянка Ковачева PDF icon pdf
Стоянка Тодорчева PDF icon pdf
Таня Антонова PDF icon pdf