Новини

Проект BG05M9OP001-2.032-0047-C01 „Нова възможност за социална подкрепа и независим живот в община Перущица”
25.02.2020

На 26.02.2020г (сряда) от 11:00 часа в Туристически информационен център (ТИЦ) в Перущица ще се проведе информационна среща с работодатели и участници в проекта.

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА” В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
20.02.2020

Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” е разработена в отговор на установените потребности за полагане на грижи на хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки и програми, включително на механизма лична помощ, предвид определения кръг от ползватели на основание § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за личната помощ.

ПРОТОКОЛ ОТ ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ОТНОСНО "ПТИЧИ ГРИП"
14.02.2020
Конкурс „Най-добро домашно вино за сезон 2019”
10.02.2020

Община Перущица обявява конкурс за „Най-добро домашно вино за сезон 2019”. Категориите на конкурса са „Червено вино” и „Бяло вино”, произведено в домашни условия през 2019 г.

Участниците могат да предадат виното в стъклени бутилки, в срок до 17:00 часа на 12 февруари в Народно читалище „Просвета-1862“.

На 14 февруари от 10:00 ч., на Централен площад „27-ми Априлий“ ще стартира празнична програма и ще бъдат наградени участниците в конкурса за най-добро домашно вино.

УВЕДОМЛЕНИЕ
05.02.2020

Със заповед №46/05.02.2020г.Кметът на община Перущица обявява от дата 06.02.2020г. до 07.02.2020г. (включително) преустановяване на учебните занятия в училищата на територията на общината.

Заповед № 40 от 03.02.2020г.
03.02.2020

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 125, ал. 1 от Закона за горите.

Детска градина „Радост“
30.01.2020

Детска градина „Радост“ е създадена през 1976 г. В нея се отглеждат 115 деца, в 4 групи на възраст от 3 до 7 години и 1 яслена група. За децата от 10 месеца до 3 години, които не посещават детското заведение се приготвя храна в детска млечна кухня.
ДГ ‚Радост“разполага с физкултурен салон, музикален кабинет, функционално обзаведени занимални и спални помещения. Детската градина се издига в центъра на града между вековна разстителност и екзотично присъствие на редки видове храсти и дървета.

От 29.01.2020г. всички данъчно задължени лица по данъчни декларации към община Перущица могат да заплащат данъци и такси
29.01.2020

От 29.01.2020г. всички данъчно задължени лица по данъчни декларации към община Перущица могат да заплащат данъци и такси на гише в община Перущица , по банков път на посочените в сайта на община Перущица банкови сметки , чрез офисите на ИЗИПЕЙ и с пощенски запис.
До 30.04.2020г. можете да се възползвате от ползването на 5% регламентирана отстъпка по някои данъци и такси - Данък Недвижими Имоти, Такса Битови Отпадъци и Данък Моторни Превозни Средства

От ръководството

ДГ "Тракийче"
29.01.2020

В детска градина „Тракийче“ гр. Перущица се отглеждат, възпитават, обучават и социализират деца от тригодишна до предучилищна възраст. Детската градина предлага и млечна кухня. От тук можете да изтеглите заявление за записване, както и заявление за изплозване услугите на млечната кухня.

Директор: Мария Джингарова

За контакти: гр. Перущица, ул. „Христо Ботев“ №4, тел: 03143/2328; 0878/196010, e-mail: trakiiche@abv.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ
28.01.2020

Със Заповед №35/28.01.2020г. Кметът на Община Перущица преустановява учебните занятия от 29.01.2020г. до 04.02.2020г. (включително) в училищата на територията на общината.

Pages