Новини

ЗАПОВЕД № 342/04.12.2019Г. ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОНЕН СТРОЕЖ
05.12.2019
ОБЯВЯВАНЕ НА ПУП - ПРЗ ЗА ЯЗОВИР "БАТЕН"
04.12.2019

Към изх.

ПУП за обект: „Автомивка, химическо чистене и пране на килими“
02.12.2019

Към изх.

Обсъждане на проект на такса битови отпадъци на Община Перущица за 2020 година.
27.11.2019

ПОКАНА

 

СЪОБЩЕНИЕ ВиК - Пловдив
18.11.2019

Уважаеми граждани,

      Поради извършване на авариен ремонт на спирателен кран на  18.11.2019г. (понеделник) от 09:00 до 13:00ч., от ВиК-Пловдив ни уведомиха, че в гр. Перущица ще бъде спряно водоподаването в участъкът от площад „27-ми Априлий“ до изходната зона на града, посока с. Йоаким Груево.

ЗАПОВЕД № 325/18.11.2019г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
18.11.2019

     Заповед № 325/18.11.2019г. за отмяна на Заповед № 307/23.10.2019г. за търг с явно наддаване, за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на преместваеми търговски съоръжения/павилиони/.

"Културен календар за 2020г. на Община Перущица"
14.11.2019

Уважаеми съграждани,

    Във връзка с изготвянето на "Културен календар за 2020г. на Община Перущица" Ви информираме, че до 02.12.2019г. (Понеделник), може да участвате с Ваши мнения и предложения за мероприятия, чрез подаване на заявления в деловодството на общината или на имейл perushtitsa_ob@abv.bg.

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО
14.11.2019

ОБЩИНА  ПЕРУЩИЦА 

гр. Перущица, ул.”Отец Паисий”№ 2; тел: 03143/27-86, факс: 03143/22-53

ГРОЗДОБЕРНА КАМПАНИЯ 2019Г.
12.11.2019

       Във връзка с гроздоберната кампания 2019г., напомняме, че съгласно чл. 8 на Регламент 436/2009г. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2019г. Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр. Пловдив. 

       Срок за подаване на Декларациите за реколта от грозде в съответствие с чл. 8 на Регламент 436/2009г. е най-късно до 15 януари.

РЕШЕНИЕ ИЗХ. № ОВОС-1361-8/05.11.2019Г. НА "ХИДРОЙОНИКС" ЕООД
12.11.2019

    Информация по приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП "Инсталиране и пускане в употреба за индукционно нагряване за топене на стърготини, стружки и изрезки от черни метали - технологичен отпадък от собствено производство" в гр. Перущица, ул. "Георги Бенковски" № 26 УПИ 1-165, кв. 12, за изразяване на становища от заинтересованите лица.

Pages