Новини

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
16.05.2019

За провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, с цел опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ СЪГЛ. ЧЛ. 62 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ
15.05.2019
С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
15.05.2019

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА

До заинтересованите лица и общественост

Служебно съобщение
14.05.2019

Вх. № ТСУ-169 -/2/ от 14.05.2019 г.

 

ДО: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ

РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.62а, ал.1, вр. чл. 75 от Закона за водите
13.05.2019
С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
13.05.2019

Вх.№ ТСУ-152-/3/ от 13.05.2019г.

ДО: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ

РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ - КМЕТ

 

С Л У Ж Е Б Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

СЪОБЩЕНИЕ от ръководството на община Перущица
10.05.2019

Уважаеми граждани и гости на град Перущица !

Мероприятията на 10 май 2019г. от 18:00 часа в Даново Училище – среща с писателя Калин Терзийски и

от 19:00 часа на Площад „27 –ми Априлий“ – Концерт на Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ – гр Пловдив СЕ ОТМЕНЯТ !

 Всички останали мероприятия в тържествената програма за 10 и 11 май си остават в обявения ред.

Консултации за пенсиониране
08.05.2019

На 15.05.2019г. в Община Перущица в заседателна зала на ТИЦ-Перущица от 09.00ч. до 16.00ч. мобилна група от експерти по социално осигуряване в ТП на НОИ – Пловдив ще предоставя консултации на гражданите при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент за изчисляване размер на пенсия.

Тържествена Програма за 9-ти Май
08.05.2019
Програма за 10-ти и 11-ти Май
08.05.2019

Pages