Новини

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
18.03.2019

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

      УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

      С цел създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на пролетно-лятно размножащите се видове риба и други водни организми, съгласно предстоящия период на забрана в съответствие с чл. 32, ал. 1 от Закона за рибарство и аквакултури във водните обекти е необходимо поддържане на оптимално ниво на водата във водни обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за рибарството и аквакултурите.

Посещение от Посланика на Северна Корeя
15.03.2019

Посланика на Северна Корея е на посещение в Община Перущица на 15.03.2019г.

Кратка програма на обход и представяне на забележителности на Община Перущица:

11:00 часа - Даново училище - посрещане с хоро и пита, художествена програма от ученици в ОУ "Петър Бонев" - гр.Перущица;

11:30 часа - Историческа църква "Св. Архангел Михаил";

11:45 часа - Исторически музей - Перущица;

12:15 часа - Червената църква;

13:00 часа - Официален обяд;

15:00 часа - Приключване на посещението.

Събор на Тодоровден в Перущица
15.03.2019

Всяка година на Тодоровден в местността Манастира, южно от гр. Перущица, се провежда събор. Преди повече от век тук са правили надбягвания с коне. Не се знае кога точно е построен манастира „Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат”, наричан от населението „Св. Тодор”.  Подлаган неведнъж на унищожение, манастирът заема особено място в историята на гр. Перущица. Тук е ставала подготовката на перущинските  въстаници през 1876 г. Днес има само каменни останки от манастира „Св. Тодор”.

Посланика на Северна Корeя посети исторически забележителности в гр. Перущица
15.03.2019

Днес, посланика на Северна Корея Н.Пр. Ча Гон Ил посети историческа Перущица.

Същият бе посрещнат от Кмета на Община Перущица г-н Ради Минчев и зам.кметовете му г-н Иван Янев и г-н Милан Ганев така, както повелява обичая – с погача и чубрица, поднесена от девойки с народни носии с народни танци и изпълнение на емблематичната ода „Кочо”.

Служебно съобщение
14.03.2019

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Служебно съобщение
13.03.2019

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 10 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда     Община Перущица уведомява всички граждани за постъпила информация по Приложение №2 към Наредбата за ОВОС за Инвестиционно предложение с вх. № ОВОС-2954-10/12.03.2019г.: „Пасищно – оборно отглеждане до 50 броя телета за угояване“, в имоти с №№ 160530 и 160529, община Перущица, област Пловдив.

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Главен инспектор МДТ“ на община Перущица
13.03.2019

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Главен инспектор МДТ “ в община Перущица

 

ПОКАНА
12.03.2019

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

    На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.44, Раздел VIII от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Перущица , приета с Решение № 157, взето с Протокол № 17 от 19.12.2013г.,изменена с решение №7/26.02.2018г. каним местната общност на обсъждане на отчета на бюджета на Община Перущица за 2018 година.

Честит 8-ми март!
08.03.2019

С цвете за всички жени в общинската администрация и другите общински структури, кмета на град Перущица - Ради Минчев изненада приятно по случай Международния ден на жената. Всички дами от общинско предприятие "Социален патронаж", музей, читалище, детски градини, ясли и всички учебни заведения, администрацията, получиха цветя с пожелания за здраве и любов, и да продължават да правят света по-красив и по-добър!

Весел празник!

 

Сирни Заговезни
07.03.2019

Община Перущица Ви кани заедно да празнуваме Сирни Заговезни на 10 март 2019 г. (неделя) от 11 часа на площад „27 априлий“.  

Pages