Справка по чл.26 ал.5 от Закона на нормативните актове

Справка Дата на публикуване Документ
Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове 22.08.2022 PDF icon Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове.pdf
Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове 16.12.2021 PDF icon Справка по чл. 26, ал. 5.pdf
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на постъпили предложения и становища по проект на Наредба за упражняване на правата на Община Перущица върху общинската част от капитала на общинските дружества 11.11.2021 PDF icon Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА.pdf
Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на община Перущица 03.06.2021 PDF icon Справка(5).pdf
Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА на проект на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие "Благоустрояване, спорт и социални дейности" община Перущица 03.06.2021 PDF icon Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА.pdf
Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пирещица за периода 2021-2024г. 11.05.2021 PDF icon Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА (1).pdf
Справка па чл.26 ал.5 от ЗНА на проект на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Перущица 06.01.2021 PDF icon Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА.pdf
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА на Проект на Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия 08.12.2020 PDF icon spravka-predpriatia-perushtica-12.20.pdf
Справка за отразяване на предложения и становища по проект на наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия по гл.6 от ЗОС на община Перущица 07.12.2020 PDF icon Справка по чл. 26 ал. 5 от ЗНА.pdf
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, опазване на общественото имущество, сигурността на гражданите, организацията и безопасността на движението и дисциплината на во 04.12.2020 PDF icon spravka-red-perushtica-12.20 .pdf

Pages