Търгове

Търг Дата на публикуване Срок за получаване Документи Статус на търга
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет в Поликлиника 13.09.2019 14.10.2019 16:30 File Обява за публичен търг с явно наддаване.docx Активен
Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терасата на трети етаж в сградата на община Перущица 30.05.2019 27.06.2019 16:30 Microsoft Office document icon Obqva_targ 06 2019 за публ (1).doc Активен
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен от площад "Кочо Честименски" 19.04.2019 20.05.2019 16:30 File О Б Я В А терен 04 2019.docx Приключил
Публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделски земи 25.03.2019 22.04.2019 16:30 Microsoft Office document icon обява имоти 2019 ok.doc Приключил
Търг с явно наддаване за отдаване под наем на кабинети в Поликлиника 11.01.2019 13.02.2019 16:30 Microsoft Office document icon Обява Приключил
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи 17.12.2018 16.01.2019 16:30 Microsoft Office document icon Обява Приключил
Публичен търг с явно наддаване за продажба на:Поземлен имот с номер 000583 от КВС за землището на град Перущица 25.10.2018 26.11.2018 16:30 Microsoft Office document icon Обява Приключил
Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот №501.547, кв. 35 по кадастрален и регулационен план на гр. Перущица. 20.07.2018 27.08.2018 16:30 Microsoft Office document icon Обява Приключил
Търг за отдаване под наем на площи в Културен дом, гр. Перущица за инсталиране и експлоатация на телекомуникационни съоръжения 13.07.2018 15.08.2018 16:30 Microsoft Office document icon Обява Приключил
Търг за отдаване под наем на помещение № 13 и помещение № 14 В сутерена на поликлиниката на гр. Перущица. 13.07.2018 15.08.2018 16:30 Microsoft Office document icon Обява Приключил

Pages