Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, опазване на общественото имущество, сигурността на гражданите, организацията и безопасността на движението и дисциплината на во

Дата на публикуване: 
04.12.2020