Справка за отразяване на предложения и становища по проект на наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия по гл.6 от ЗОС на община Перущица

Дата на публикуване: 
07.12.2020